Privātā vidusskola “RIMS” uzņem skolēnus 1. – 9.kl nākamajam mācību gadam. Ir dažas brīvas vietas mūsu pirmsskolā (no 1,5 gadi) – JAU TAGAD!
Sīkākai informācijai – 28809192, info@rims.edu.lv