RIMS sagatavošanas grupas 0.klasē ir iespējams savam bērnam nodrošināt individuālu, trīs-valodu izglītības ieguvi starpautiskā vidē, atbilstoši LR izglītības standartiem, lai sekmīgi uzsāktu mācības 1.klasē.