Meridian Matemātikas konkursa 1. un 2.klašu skolēniem

MMC Junior NOLIKUMS

 

1. Konkursu organizē privātās vidusskolas “RIMS” dibinātājs SIA “RIMS – Rīga International meridian school”.

2. Konkurss tiek organizēts 1. un 2. klašu skolēniem.

3. Konkursam dalību var pieteikt tikai no izglītības iestādes centralizēti, nozīmējot katrā iestādē vienu atbildīgo kontaktpersonu.

4. Katras izglītības iestādes dalībnieku skaits no katras klases nav ierobežots.

5. Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmā kārta norisinās skolēnu izglītības iestādēs, bet otrā kārta, tikai finālistiem, – privātajā vidusskolā “RIMS”, Slāvu ielā 2, Rīgā.

6. Datumi, kuros notiek konkurss:

Pirmā kārta:

• 2019. gada 1. martā gan 1., gan 2. klasēm.

Otrā kārta:

• 1. un 2. klasēm - 2019. gada 30. martā plkst. 10:00 - tikai finālistiem.

7. Skolas var pieteikties dalībai konkursā līdz 2019. gada 25. februārim.

8. Pieteikuma veidlapu elektroniski var aizpildīt http://ej.uz/mmcjunior_2019.

9. “MMC Junior” konkursa materiāli, t.s. uzdevumi un informācija par tā norisi, būs pieejama tikai latviešu valodā.

10. Dalības maksa konkursā ir 1,00 EUR vienam skolēnam.

11. Dalības maksas kopējais maksājums par VISIEM savas izglītības iestādes skolēniem, kas piedalīsies „MMC Junior 2019”, ir jāveic ne vēlāk kā divu darba dienu laikā pirms konkursa pirmās kārtas norises (t.i. 26. februāris ir pēdējā samaksas diena - par samaksas dienu tiek uzskatīta tā diena, kad naudas līdzekļi ir ieskaitīti SIA „RIMS - Rīga International meridian school” norādītajā bankas kontā).

12. Ja pārskaitījuma veikšanai nepieciešams rēķins, rakstiet e-pastā mmc@rims.edu.lv, norādot precīzu izglītības iestādes nosaukumu un rekvizītus, konkursa dalībnieku pilno skaitu, maksātāja nosaukumu un rekvizītus, ja maksājumu veic ne no izglītības iestādes norēķinu konta.

13. Maksājumu uzdevumā, lūdzu, norādiet:

• MMC Junior 2019.
• Dalībnieku izglītības iestādes nosaukumu.
• Skolēnu skaitu, kas piedalīsies no konkrētās skolas.

Rekvizīti pārskaitījuma veikšanai:

SIA “RIMS – Rīga International meridian school”
PVN reģistrācijas numurs Nr. LV40103239061
Juridiskā adrese: Slāvu iela 2, Rīga, LV-1019, Latvija
Bankas nosaukums: AS SEB banka
SWIFT kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV63UNLA0055000852371

14. 1. kārtas uzdevumu risināšanai paredzētais laiks ir 40 minūtes (instruktāža par atbilžu lapas aizpildīšanu norādītajā laikā neietilpst!). Darbs sastāv no 20 atbilžu izvēles jautājumiem, par katru no tiem piešķirot noteiktu punktu skaitu. Darbs paredzēts skolēnu loģiskās domāšanas un spriestspēju pārbaudei, kā arī matemātikas zināšanu testēšanai.

15. 2. kārtas darbs paredzēts 50 minūtēm (instruktāža par atbilžu lapas aizpildīšanu norādītajā laikā neietilpst!) un sastāv no 18 atbilžu izvēles jautājumiem un 2 atvērta tipa jautājumiem, par katru no tiem piešķirot noteiktu punktu skaitu.

16. Konkursa laikā ir aizliegts lietot kalkulatorus vai citas elektroniskas ierīces, kā arī sarunāties un traucēt citus konkursa dalībniekus. Atļauts lietot tikai rakstāmlietas (zila vai melna pildspalva, zīmulis, lineāls, dzēšgumija).

17. Atbilžu lapu drīkst aizpildīt tikai ar zilu vai melnu pildspalvu.

18. Pirmā konkursa kārta 1.martā notiek skolēnu izglītības iestādēs laikā no plkst. 8.00 līdz 16.00. Šajā laika posmā izglītības iestādes atvēl konkursa norisei 40 minūtes sev vēlamajā laikā.

19. Iedodot skolēnam pildīt konkursa darbu un nosūtot izvērtēšai atbilžu lapu uz privāto vidusskolu „RIMS”, Jūs apliecināt skolēna likumisko pārstāvju piekrišanu tam, ka konkursa otrās kārtas un apbalvošanas ceremonijas laikā uzņemtās fotogrāfijas un video var tikt publicētas “RIMS” skolas mājas lapā, “RIMS” skolas sociālo tīklu kontos un izmantotas “RIMS” skolas reklāmmateriālu izveidē.

20. Ne vēlāk kā līdz 28.februāra plkst. 12:00 atbildīgajai izglītības iestādes kontaktpersonai uz pieteikumā norādīto e-pastu tiks nosūtīti:

• kārtas uzdevumi pdf formātā,

• atbilžu lapa pdf formātā,

• dalībnieku reģistrācijas veidlapa MS Excel formātā.

21. Ja 2019. gada 28.februārī līdz norādītajam laikam izglītības iestāde vēl nav saņēmusi konkursa materiālus, lūgums paziņot pēc iespējas savlaicīgāk, zvanot pa tālruni 28809192.

22. Izglītības iestādei uzdevumi un atbilžu lapas jāizprintē un jāpavairo nepieciešamajā skaitā.

23. Lūgums pārliecināties, ka aizpildot atbilžu lapas, skolēni vārdu, uzvārdu, skolas nosaukumu raksta salasāmi – kritiskos gadījumos atbilžu lapas datu daļu drīkst aizpildīt arī pedagogi.

24. Ņemiet vērā, ka pārbaudīsim ierakstus tikai atbilžu lapās, tāpēc pareizo atbilžu iekrāsojumus veiciet korekti, tikai ar zilu vai melnu pildspalvu, pēc iespējas mazāk veicot labojumus.

25. Dalībnieku reģistrācijas veidlapa (tā forma, kas atsūtīta kopā ar konkursa materiāliem) jāizpilda elektroniski un divu darba dienu laikā pēc konkursa 1.kārtas norises jānosūta uz e-pastu mmc@rims.edu.lv.

26. Divu darba dienu laikā pēc pirmās kārtas norises uz privāto vidusskolu “RIMS” pa pastu ir jānosūta vai jānogādā:

• skolēnu atbilžu lapas (uzdevumu teksti un risinājuma gaita NAV jāsūta),

• dalībnieku reģistrācijas veidlapa (izprintēta tāda pati, kā jau nosūtīta e-pastā, ar konkursa koordinatora parakstu)

Adrese:

MMC Junior 2019
privātā vidusskola
Slāvu iela 2, Rīga, LV-1019, Latvija.

27. Pirmās kārtas rezultātus ne vēlāk kā 2019. gada 25. martā elektroniski nosūtīsim izglītības iestādes kontaktpersonai, norādot, kuri skolēni no katras klases ir iekļuvuši starp 30 labākajiem finālistiem un ir aicināti piedalīties konkursa otrajā kārtā.

28. Konkursa otrajā kārtā 2019. gada 30. martā plkst. 10:00 tiks aicināti piedalīties 30 labākie skolēni (finālisti) no 1.klases un 30 labākie skolēni (finālisti) no 2.klases. Dalība otrajā kārtā ir bezmaksas.

29. Pirmo trīs vietu vienāda punktu skaita gadījumā, konkursa organizatori var lūgt skolēnus izpildīt papildus uzdevumus.

30. Jebkurā konflikta situācijā gala lēmums ir MMC Junior organizētāju kompetencē.

31. Otrās kārtas rezultātus varēs uzzināt apbalvošanas ceremonijā, uz kuru tiek aicināti visi otrās kārtas dalībnieki.

32. Apbalvošanas ceremonija notiks 2019. gada 16.aprīlī plkst. 16.00 privātās vidusskolas “RIMS” aktu zālē, Slāvu ielā 2, Rīgā.

33. Konkursa uzvarētājiem paredzētas balvas:

 

1.klase

2.klase

1.vieta

LEGO konstruktors

LEGO konstruktors

2.vieta

LEGO konstruktors

LEGO konstruktors

3.vieta

LEGO konstruktors

LEGO konstruktors

4.-10.vieta

spēle

spēle

Visiem konkursa finālistiem diplomi un medaļas.

34. Ja Jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu mmc@rims.edu.lv vai zvaniet - tālruņa nr. 28809192.