MŪSU FILOZOFIJA

RIMS atzīst, ka katrs bērns ir individuāls, ka visi bērni ir radoši, ka visiem bērniem ir jāgūst panākumi, tādēļ RIMS ciena bērnu individuālās vajadzības, nodrošina rūpīgu un radošu apkārtējo vidi, un nodrošina katra bērna sociālo, emocionālo, fizisko un intelektuālo attīstību.

Mūsu loma Jūsu bērna izglītībā ir:

  • palīdzēt katram skolēnam apzināties savus talantus;
  • uzlabot visas nepieciešamās prasmes, lai gūtu panākumus skolā un ārpus tās;
  • nostiprināt vērtības, kas iemācītu darboties ar rūpību, uzmanību un pieklājību.

Mūsu skola sekmē drošu, kārtīgu, rūpīgu un ar atbalstu nodrošinātu vidi. Katra skolēna pašcieņa tiek veicināta, balstoties uz pozitīvām savstarpējām attiecībām starp skolēniem un skolas personālu. Mēs iedrošinām vecākus, skolotājus un sabiedrības locekļus aktīvi iesaistīties mūsu izglītības sistēmā.

Mēs esam apņēmušies attīstīt dzīvespriecīgas un pielāgoties spējīgas personības, kas būtu apguvušas zināšanas, prasmes, un būtu apņēmības pilnas turpināt izglītoties, un kļūtu par pašpārliecinātiem, sadarboties spējīgiem un sociāli atbildīgiem nākotnes līderiem.