PAMATSKOLA (7. – 9.KLASE)

Mācības pamatskolā ir brīdis, kad angļu valoda kļūst noteicoša. Daļēji angliski tiek apgūts eksakto priekšmetu bloks. Paralēli valsts ieteiktajiem mācību līdzekļiem tiek izmantoti mācību materiāli angļu valodā un apgūta priekšmeta terminoloģija arī svešvalodā. Vienā klasē ir iespēja mācīties skolēniem no dažādām valstīm, tādējādi nodrošinot starpkultūru komunikāciju un plašu draugu loku visā pasaulē. Parasti mācību stundas sākas plkst. 8:30, un izglītojošas aktivitātes skolā ilgs līdz pat plkst. 18:30.

Mācību maksa: 

 • Skolas maksa: 4905 € gadā, iespējams sadalīt 9 maksājumos (545 € x 9);
 • 100 € vienreizējs maksājums par reģistrāciju;
 • Maksa par ēdināšanu  4.90 €/ dienā (brokastis, pusdienas, launags).

Pamatskolas skolēniem piedāvājam:

 • Eiropas standarta izglītību;
 • augsti kvalificētus pedagogus, speciālistus savā nozarē;
 • interaktīvu un radošu mācību vidi;
 • individuālu pieeju, kas ļaus pierādīt savu potenciālu;
 • skolā gatavotas brokastis, pusdienas un launagu;
 • saistošas un attīstošas ārpusstundu nodarbības;
 • tematiskās ekskursijas un starptautiskus braucienus.

Lai pieteiktos mācībām RIMS:

 • jāpiesakās uz pārrunām ar skolas vadību;
 • uz pārrunām jāierodas vecākiem un bērnam;
 • jāaizpilda pieteikuma veidlapa uz vietas skolā;
 • jānoslēdz līgums;
 • jāsamaksā reģistrācijas maksa 100€ un pirmais maksājums.

Iesniedzamie dokumenti, lai pieteiktos:

 • liecība/starpliecība no iepriekšējās izglītības iestādes;
 • skolas iesniegums;
 • jāuzrāda bērna dzimšanas apliecības vai pases oriģināls un ārvalstniekiem – uzturēšanās atļaujas;
 • jāuzrāda vecāku personu apliecinošs dokuments;
 • bērna medicīniskā karte (026/u);
 • 1 fotogrāfija 3×4.

Kontaktinformācija saziņai:

+371 28809192; info@rims.edu.lv