PIRMSSKOLAS SAGATAVOŠANAS GRUPA (5 – 6 GADI)

Pirmsskolas vecuma bērni atrodas nemitīgā kustībā. Tie redz, dzird un izjūt apkārtējo pasauli citādi nekā pieaugušie. Šī vecuma bērni mācās darot un klausoties. Atrast zelta atslēgu bērna pasaules uztverei, kļūt par viņa draugu, atbalstot viņa dabisko zinātkāri, ielikt pamatus turpmākām skolas gaitām – tie ir galvenie mūsu skolas pedagogu uzdevumi.

Pirmsskolas sagatavošanas grupa RIMS nodrošinās to, ka Jūsu bērns attīstīs pozitīvu attieksmi pret izglītības procesu kopumā un apgūs pašvadītas mācīšanās pamatus.

Mācību maksa: 

 • 380 € mēnesī, 12 maksājumi gadā (pieejams Rīgas, Ķekavas, Babītes un Mārupes pašvaldību līdzfinansējums);
 • 100 € vienreizējs maksājums par reģistrāciju;
 • Maksa par ēdināšanu 4.30 €/ dienā (brokastis, pusdienas, launags).

Mēs piedāvājam: 

 • pirmsskolas nodarbības no plkst. 7:00-19:00 latviešu valodā ar papildu skaidrojumiem angļu un krievu valodā;
 • papildus mūzikas, sporta, ritmikas un angļu valodas nodarbības pie skolas pedagogiem;
 • skolā gatavotas veselīgas un garšīgas maltītes trīs reizes dienā;
 • attīstošas rotaļas un sportiskas aktivitātes;
 • grupas ar mazu bērnu skaitu – līdz 14;
 • multikulturālu vidi;
 • augsti kvalificētus pedagogus;
 • mīlestību un radošu pieeju Jūsu bērnam.

Lai pieteiktos mācībām RIMS:

 • jāpiesakās uz pārrunām ar skolas vadību;
 • jāaizpilda pieteikuma veidlapa uz vietas skolā;
 • jānoslēdz līgums;
 • jāsamaksā reģistrācijas maksa 100€ un pirmais maksājums.

Iesniedzamie dokumenti, lai pieteiktos:

 • jāuzrāda bērna dzimšanas apliecības vai pases oriģināls un ārvalstniekiem – uzturēšanās atļaujas;
 • jāuzrāda vecāku personu apliecinošs dokuments;
 • skolas iesniegums;
 • bērna medicīniskā karte (026/u);
 • 1 fotogrāfija 3×4.

Kontaktinformācija saziņai:

+371 28809192; info@rims.edu.lv