SĀKUMSKOLA (1. – 6.KLASE)

Sākumskola ir pirmais izaicinājums mazā cilvēka dzīvē. Tas prasa no bērna pacietību, uzmanību, sevis disciplinēšanu. Un tāpēc ir svarīgi, lai vide ir atbalstoša, pedagogi motivējoši, bet mācību process tiktu organizēts atbilstoši bērna neizsīkstošai zinātkārei. Parasti mācību stundas sākas plkst. 8:30, savukārt pagarinātās grupas pakalpojumi 1. – 4.klasē, lai sagatavotos nākamai dienai un izpildītu rakstiskos mājas darbus, pieejami līdz plkst. 18:00.

Mācību saturs balstīts LR izglītības standartā, mācību valoda ir latviešu, taču lai visiem bērniem mācību vielu būtu apgūt vieglāk, pieejami skaidrojumi arī angļu un krievu valodās.

Pēc Jūsu izvēles piedāvājam iespēju kārtot CAMBRIDGE 1.- 6.klases diagnosticējošos darbus.

Mācību maksa:

 • Skolas maksa: 4905 € gadā, iespējams sadalīt 9 maksājumos (545 € x 9);
 • 100 € vienreizējs maksājums par reģistrāciju;
 • Pagarinātā dienas grupa (1. – 4.klase ): 70 €/ mēn.;
 • Maksa par ēdināšanu 4.90 € /dienā (brokastis, pusdienas, launags).

Sākumskolas skolēniem piedāvājam:

 • pedagogus, kas rosinās mācīties ar prieku;
 • nelielas klašu grupas, kur justies kā mājās;
 • individuālu pieeju, kas ļaus attīstīties bērna potenciālam;
 • pagarinātas dienas grupas, kur pildīt mājas darbus un rotaļāties svaigā gaisā;
 • skolā gatavotas brokastis, pusdienas un launagu, kas vairos enerģiju apgūt jauno;
 • radošas aktivitātes pēc stundām, kuru laikā tiks sniegta iespēja dziedāt, spēlēt teātri, darboties virtuvē un sportot kopā ar draugiem.

Lai pieteiktos mācībām RIMS:

 • jāpiesakās uz pārrunām ar skolas vadību;
 • uz pārrunām jāierodas vecākiem un bērnam;
 • jāaizpilda pieteikuma veidlapa uz vietas skolā;
 • jānoslēdz līgums;
 • jāsamaksā reģistrācijas maksa 100€ un pirmais maksājums.

Iesniedzamie dokumenti, lai pieteiktos:

 • 1. klasē – izziņa par iegūto obligāto pirmsskolas izglītību;
 • 2. – 6. klasēs – liecība/starpliecība no iepriekšējās izglītības iestādes;
 • skolas iesniegums;
 • jāuzrāda bērna dzimšanas apliecības vai pases oriģināls un ārvalstniekiem – uzturēšanās atļaujas;
 • jāuzrāda vecāku personu apliecinošs dokuments;
 • bērna medicīniskā karte (026/u);
 • 1 fotogrāfija 3×4.

Kontaktinformācija saziņai:

+371 28809192, info@rims.edu.lv